Urząd Miejski w Żelechowie
Nabór uczestników na szkolenia w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
28 czerwca 2019

Szanowni mieszkańcy!          

Burmistrz Żelechowa serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych 

 do zgłaszania uczestnictwa w projekcie

,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez realizację 25 bezpłatnych szkoleń tematycznych dla 300 osób. Uczestnicy zajęć będą mieli szansę nabyć i rozwinąć umiejętności praktycznego wykorzystania dostępu do Internetu i świadczonych za jego pośrednictwem usług, w tym e – usług publicznych i komercyjnych.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:
•    zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego
•    mają ukończone 25 lat
•    nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe
•    nie uczestniczyły w innym szkoleniu z podniesienia kompetencji cyfrowych na terenie województwa mazowieckiego.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie szkoleń z 7 obszarów tematycznych:
1.    „Rodzic w Internecie”
2.    „Mój biznes w sieci”
3.    „Moje finanse i transakcje w sieci”
4.    „Działam w sieciach społecznościowych”
5.    „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
6.    „Rolnik w sieci”
7.    „Kultura w sieci”

Więcej o szkoleniach

Liczba szkoleń z danego modułu będzie zależała od zadeklarowanego zainteresowania zgłaszających się osób. Każdy chętny może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 godzin). Organizator zapewni uczestnikom stanowisko szkoleniowe wyposażone w komputer przenośny, materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwy kawowe.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem chęci udziału w projekcie powinny złożyć prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne w pok. nr 10 w Urządzie Miejskim w Żelechowie ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów lub przesłać wypełniony i podpisany skan dokumentów na adres email: daniel.wasik@zelechow.pl.

Rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu do wyczerpania miejsc. Organizatorzy planują zakończenie cyklu szkoleń do 31 grudnia 2019 roku.

Informacji nt. szkoleń udziela koordynator projektu – Daniel Wąsik , tel. 0-25 754 12 44.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.”

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy

  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

  3. Oświadczenie od osoby niepełnosprawnej

  4. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie

Burmistrz Żelechowa

/-/ Łukasz Bogusz

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577