Urząd Miejski w Żelechowie
Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021
7 grudnia 2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

  • W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania Kart zgłoszeniowych do Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021 oraz Karta oceny stanu dziecka /osoby niepełnosprawnej w terminie do 14 grudnia 2020 roku na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka         Pomocy Społecznej w Żelechowie, ul. Rynek 1   08-430 Żelechów lub e-mailem mgops_z@interia.pl

Szczegółowe  informacje pod nr telefonu (025) 754 11 46

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021

Informacje o programie

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577