Urząd Miejski w Żelechowie
Nadanie imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Woli Żellechowskiej
7 kwietnia 2022

W dniu 5 kwietnia 2022 r. odbyło się historyczne dla Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej wydarzenie – uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św., w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście, sprawowaną w kościele parafialnym przez ks. prałata Eugeniusza Filipiuka – proboszcza żelechowskiej parafii.

Główna część odbyła się w remizie strażackiej OSP w Woli Żelechowskiej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej Jolanta Mazurek, witając zaproszonych gości – senator RP Marię Koc, posła na Sejm RP Grzegorza Woźniaka, wicestarostę Powiatu Garwolińskiego – Marka Ziędalskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie Daniela Kocielnika wraz z radnymi, burmistrza Żelechowa Łukasza Bogusza wraz z kierownictwem urzędu i jednostek podległych, prezesa zarządu Fundacji „Rodzice szkole” Wojciecha Starzyńskiego, dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy Żelechów.

Prowadzący uroczystość – Monika Szewczak i Konrad Owczarczyk – nauczyciele szkoły przedstawili historię szkoły i jej 60-letnią tradycję. Przypomnieli, jak zmieniał się budynek szkoły i jak kształtowała się organizacja szkoły na przestrzeni lat. Wspomnieli wszystkie osoby sprawujące funkcję dyrektora szkoły. Omówili także bieżące funkcjonowanie placówki.

Następnie przedstawiono uzasadnienie wyboru patrona szkoły, którym zgodnie z tradycją powinien być człowiek o najlepszych cechach charakteru, wzór patriotyzmu, którego życie i działalność służą pokoleniom, autorytet reprezentujący treści i wartości bliskie młodzieży, stanowiący wzór do naśladowania.

Zgodnie z przeczytanym przez uczennicę szkoły uzasadnieniem, decyzja o wyborze patrona została podjęta dwa lata temu. Uczniowie, nauczyciele i rodzice, na patrona szkoły wybrali niemal jednogłośnie gen. Franciszka Kleeberga, który był niezwykle utalentowanym generałem II Rzeczypospolitej, stanowił wzór oficera sztabowego i dowódcy dla młodszych oficerów. Jako żołnierz był prostolinijny i uczciwy, kładł duży nacisk na pracę wychowawczą. Zalecał wyrabianie cnót żołnierskich: odwagi, bystrości, prawdomówności, koleżeństwa i brania odpowiedzialności za swoje czyny. Poziom kunsztu sztabowca Kleeberg pokazał w najbardziej tragicznym dla kraju momencie. Po agresji niemieckiej we wrześniu 1939 roku, na rozkaz Naczelnego Wodza Rzeczypospolitej stworzył Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie”, chroniącą linii Bugu na wschodzie Polski. Po zaciętej morderczej walce, nie widząc szans na jej kontynuowanie, 5 października 1939 r., gen. Kleeberg podjął decyzję o kapitulacji. Z ciężkim sercem zdecydował o przerwaniu walki i trafił do niewoli niemieckiej.

„Przyszło nam żyć w czasach, kiedy słowo patriotyzm traci swoje prawdziwe znaczenie. Mamy nadzieję, że nadanie imienia gen. Franciszka Kleeberga naszej szkole przyczyni się do kultywowania pamięci o bohaterstwie dowódcy i jego żołnierzy. Ufamy, że autorytet i wzorce osobowe generała pomogą wychować uczniów naszej szkoły na godnych obywateli, prawdziwych patriotów i dobrych ludzi” – napisali we wniosku skierowanym do Rady Miejskiej w Żelechowie o nadanie szkole imienia i sztandaru przedstawiciele rady pedagogicznej, rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego.

Następnie przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Daniel Kocielnik odczytał i wręczył dyrektor szkoły Uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie nadania imienia oraz sztandaru Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej, po czym nastąpił najważniejszy moment uroczystości – przekazanie sztandaru przez fundatorów – Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej i Łukasza Bogusza burmistrza Żelechowa.

Po odczytaniu Aktu ufundowania sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej poczet sztandarowy rodziców przekazał sztandar dyrektor szkoły, która przyjmując sztandar wypowiedziała słowa: „Wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy naszej szkoły”. Dyrektor szkoły przekazała sztandar pocztowi sztandarowemu szkoły, który dokonał prezentacji sztandaru. Podczas prezentacji prowadzący przedstawili opis sztandaru, zgodnie z którym główna strona posiada ciemnozielone tło z wyszywanym portretem patrona szkoły – generała Franciszka Kleeberga. Postać patrona otoczona jest złotym napisem: „Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kleeberga”. Rewers sztandaru jest biało-czerwony, zawiera wizerunek orła białego z głową ozdobioną złota koroną, otoczonego napisem: „BÓG HONOR OJCZYZNA” oraz „RZECZPOSPOLITA POLSKA”.

Zgodnie z tradycją sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu i Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Aby dochować tradycji wierności sztandarowi przedstawiciele uczniów złożyli uroczyste ślubowanie, zgodnie z którym będą służyć Ojczyźnie rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem, dbać o dobre imię szkoły, szanować nauczycieli i wychowawców, wypełniać obowiązki ucznia oraz godnie reprezentować swoją szkołę wszystkimi swoimi umiejętnościami.

Przedstawiciele społeczności uczniowskiej podziękowali za wspaniały dar, jakim jest sztandar, za historyczną uroczystość, która zdarza się tylko raz w życiu szkoły oraz za wkład pracy w jej przygotowanie. Szczególne podziękowania skierowali w stronę rodziców oraz burmistrza Żelechowa – fundatorów sztandaru. Podziękowali również dyrektor szkoły, nauczycielom, rodzicom oraz radnemu z Woli Żelechowskiej Leszkowi Dziubakowi za podjęcie inicjatywy nadania szkole imienia oraz za wysiłek włożony w przygotowanie dzisiejszej uroczystości.

W dalszej kolejności odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły.

Następnie głos zabrali obecni na uroczystości goście, którzy nie szczędzili słów uznania za przygotowanie tak podniosłej uroczystości, gratulacji z okazji otrzymania imienia i sztandaru oraz życzeń, aby pod nowo otrzymanym sztandarem jednoczyły się kolejne pokolenia dumnych ze swojej szkoły i jej patrona uczniów, absolwentów i pracowników szkoły.

„Niech widok otrzymanego dziś sztandaru zawsze napełnia dumą, ale skłania również do refleksji i samodoskonalenia. Niech przypomina o uczciwości i patriotyzmie – wartościach, którymi odznaczał się Wasz Patron Generał Franciszek Kleeberg. Życzę wszystkim uczniom, by swoją szkołę cenili i chętnie do niej uczęszczali, rodzicom – zadowolenia z osiągnięć dzieci. Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły życzę dalszych sukcesów w pracy, spokoju i wytrwałości. To dzięki Wam kolejne młode pokolenia zdobywają wiedzę, kształtują swoje umysły, by mądrze postępować i budować swoją przyszłość, ucząc się patriotyzmu, szacunku do drugiego człowieka i do polskiej historii” – powiedział burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz.

Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły, w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała wszystkim zgromadzonym za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością oraz za wszystkim za ciepłe słowa, życzenia i gratulacje.

 

 

 

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577