Urząd Miejski w Żelechowie
Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
21 marca 2022

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r., mogą uzyskać numer PESEL. Rejestracja jest możliwa w Urzędzie Miejskim w Żelechowie, pok. nr 14 (II piętro).

Potrzebne dokumenty:

  1. Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
    Trzeba go złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim. Na wniosku musi widnieć własnoręczny podpis wnioskodawcy.
    Wniosek trzeba wypełnić alfabetem łacińskim. Prosimy, aby osoby goszczące uchodźców, w miarę swoich możliwości, pomogły im w wypełnianiu wniosku. Można skorzystać z załączonego dokumentu PDF (tablica transliteracyjna alfabetu ukraińskiego).
    II. Fotografia biometryczna o rozmiarach 35 szerokości x 45 mm wysokości. (Można wykonać fotografię nieodpłatnie po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby do naszego urzędu)

III. Dokument, który potwierdzi dane wpisane we wniosku i tożsamość wnioskodawcy (dokument podróży). Osoby, które nie posiadają dokumentu podróży mogą okazać inny dokument (nawet już nieaktualny), który pozwoli ustalić ich tożsamość (np. prawo jazdy, Karta Polaka), a osoby, które nie ukończyły 18 roku życia dokument potwierdzający urodzenie.
Jeżeli wnioskodawca nie posiada jakichkolwiek dokumentów, może złożyć oświadczenie o ich braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o wyżej wymienione oświadczenie.

  1. Od osób, które ukończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski palców.

Składając wniosek, warto wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego (osoby, które mają ukończony 18 rok życia). Profil zaufany ułatwi załatwianie innych formalności przez Internet.

Aby uzyskać profil zaufany, wnioskodawca musi mieć:

  1. Działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jest wyłącznym użytkownikiem.
  2. Aktualny adres e-mail

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy

Informacje w języku ukraińskim:

https://www.gov.pl/ua

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy-ua

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577