Urząd Miejski w Żelechowie
O konstytucjach w Izbie Pamięci
11 maja 2024

W piątek 10 maja w Izbie Pamięci Ziemi Żelechowskiej odbyła się prelekcja pt. „Wkład osób związanych z Żelechowem w dzieło trzech konstytucji”.

Podczas spotkania dyrektor MGOK w Żelechowie i pasjonat lokalnej historii Michał Sztelmach przedstawił sylwetki trzech postaci związanych z Żelechowem, które uczestniczyły w opracowywaniu regulacji ustrojowych dla Rzeczypospolitej.

Ignacy Wyssogota Zakrzewski, poseł Sejmu Czteroletniego, późniejszy właściciel Żelechowa oraz pierwszy prezydent Warszawy brał aktywny udział w pracach nad przygotowaniem Konstytucji 3 Maja 1791 r. Mieszkaniec Żelechowa Władysław Opala był posłem na Sejm Ustawodawczy. Podczas swojej działalności parlamentarnej zgłaszał propozycje administracyjne i ustrojowe, które znalazły odbicie w postanowieniach Konstytucji uchwalonej 17 marca 1921 r. Trzecią zaprezentowaną osobą, która miała wkład w polski konstytucjonalizm, był wybitny prawnik prof. Maciej Zieliński urodzony w Żelechowie. Prof. Zieliński uczestniczył w opracowywaniu i redagowaniu tekstu Konstytucji uchwalonej 2 kwietnia 1997 r.

Ciekawostką podaną na zakończenie była informacja o Stanisławie Ciołku z Żelechowa, sekretarzu króla Władysława Jagiełły, podkanclerzym koronnym i późniejszym biskupie poznańskim, który spisał akt unii polsko-litewskiej zawartej 2 października 1413 r. w Horodle.

Na prelekcję przybyli mieszkańcy zainteresowani historią Żelechowa. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Burmistrz Żelechowa Krystyna Wieczorkiewicz, Radny Rady Powiatu Garwolińskiego Grzegorz Szymczak oraz Grzegorz Kapczyński z Towarzystwa Historycznego Żelechów. Gościem szczególnym była Grażyna Frankowska, która w 1997 r. wraz z grupą osób zorganizowała Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej, i która przez kolejne lata społecznie tą Izbą się opiekowała, popularyzując w środowisku lokalnym wiedzę o przeszłości Żelechowa.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577