Urząd Miejski w Żelechowie
O zamku żelechowskim i początkach Żelechowa
9 marca 2019

W środę 6 marca w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się prezentacja wyników badań archeologicznych i historycznych siedziby rodu Ciołków w Żelechowie prowadzonych w 2018 r.

W 2016 r. na terenie domniemanego zamku rodu Ciołków w Żelechowie prowadzone były nieinwazyjne badania geofizyczne. Ich podsumowaniem było spotkanie, które odbyło się 17 stycznia 2017 r. w MGOK-u. W celu zweryfikowania wyników uzyskanych w toku badań nieinwazyjnych, w lipcu 2017 r. zostały przeprowadzone sondażowe badania archeologiczne. W wykopaliskach uczestniczyli naukowcy z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN: Wojciech Bis jako kierownik prac, Robert Ryndziewicz, Paweł Cembrzyński i Maciej Radomski oraz Joanna Surdyka i Michał Zbieranowski a także członkowie Towarzystwa Historycznego Żelechów: Jan Zduńczyk, Grzegorz Kapczyński, Grzegorz Szymczak i Michał Sztelmach. Jednocześnie kontynuowane były pomiary nieinwazyjne. Badania odbywały się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Żelechów oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W wykopaliskach pomagali pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie, strażacy z OSP Żelechów i wolontariusze. Równolegle z badaniami archeologicznymi Michał Zbieranowski z Instytutu Historii PAN przeprowadzał kwerendę źródeł historycznych dotyczących Żelechowa. Badania prowadzone w roku 2017 zostały podsumowane na spotkaniu zorganizowanym w MGOK-u 15 lutego 2018 r.

W dniach 23 lipca – 4 sierpnia 2018 r. realizowany był kolejny etap prac archeologicznych. Prace wykopaliskowe prowadzone były w dalszym ciągu przez pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii oraz Instytutu Historii PAN, we współpracy z członkami Towarzystwa Historycznego Żelechów, z udziałem wolontariuszy i przy wsparciu finansowym Gminy Żelechów.

6 marca 2019 r. podczas spotkania zorganizowanego w MGOK-u zaprezentowane zostały wyniki dotychczasowych badań. Prelegentami byli: Wojciech Bis i Paweł Cembrzyński z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Michał Zbieranowski z Instytutu Historii PAN. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz, uczniowie i nauczyciele miejscowych szkół oraz mieszkańcy. Na zakończenie nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Mój wyśniony zamek”, który polegał na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej własne wyobrażenie zamku Ciołków w Żelechowie. W konkursie udział wzięli uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy (wpłynęło 15 prac) oraz kl. VII-VIII (wpłynęło 6 prac). Wyboru najlepszych wyobrażeń zamku dokonało jury złożone z pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii oraz Instytutu Historii PAN. Lista laureatów przedstawia się następująco:

Kl. IV-VI
I. Kacper Witek – kl. IV SP w Stefanowie
II. Natalia Lakowska – kl. V SP w Starym Goniwilku
III. Oskar Bakierski – kl. IV SP w Stefanowie
IV. Kacper Kaczmarczyk – kl. IV SP w Woli Żelechowskiej
V. Anna Gula – kl. VIb SP w Żelechowie

Kl. VII-VIII
I. Natalia Talarek – kl. VII SP w Stefanowie

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i „Subiektywne spacerowniki po Żelechowie”, a wszyscy uczestnicy upominki ufundowane przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Nagrody wręczali Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz oraz Wojciech Bis – kierownik prac archeologicznych.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577