Urząd Miejski w Żelechowie
Obchody 233. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Strażaka
6 maja 2024
3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Tego dnia w Żelechowie obchodzony jest także tradycyjnie przypadający na dzień 4 maja, w dniu wspomnienia w kościele katolickim świętego Floriana, Dzień Strażaka. W obchodach 233. rocznicy Uchwalenia Konstytucji udział wzięli zaproszeni goście, władze samorządowe, strażacy, kombatanci, uczniowie żelechowskich szkół oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.
Obchody rozpoczęła uroczysta eucharystia w kościele parafialnym, sprawowana w intencji Ojczyzny i Strażaków przez proboszcza żelechowskiej parafii ks. prałata Eugeniusza Filipiuka. W oprawę liturgiczną mszy włączyli się przedstawiciele żelechowskiego samorządu, a wyjątkową oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta OSP w Żelechowie pod batutą kapelmistrza Stefana Solarczyka.
Po zakończonej eucharystii uczestnicy uroczystości z Orkiestrą Dętą OSP oraz pocztami sztandarowymi na czele przeszli pod Klub Strażaka, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Rozpoczęło ją złożenie meldunku o gotowości jednostek OSP do uroczystości złożonego prezesowi Zarządu OM-G ZOSP w Żelechowie druhowi Łukaszowi Boguszowi przez komendanta gminnego OSP w Żelechowie druha Jana Dziubaka i odegranie hymnu państwowego.
Następnie w okolicznościowym przemówieniu burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz przedstawił najważniejsze fakty uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W swoim wystąpieniu zwrócił się także do obchodzących swoje święto druhów strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Żelechów. Podkreślił ich ofiarność, zaangażowanie w społeczną pracę i trud ponoszony przy wypełnianiu obowiązków. Podziękował za gotowość niesienia pomocy i służbę, która każdego dnia niesie ze sobą nowe wyzwania.
W okolicznościowych przemówieniach zwrócili się do zebranych także zaproszeni goście – radny sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Żochowski oraz przedstawiciel komendanta powiatowego PSP w Garwolinie st. kpt. Piotr Filipek.
Okolicznościową część artystyczną, na którą składał się montaż słowny przeplatany utworami muzycznymi i układem z szarfami przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej. W ich wystąpieniu znalazły się również życzenia i podziękowania dla strażaków ochotników.
W dalszej części przybyli goście, przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, lokalne organizacje i stowarzyszenia oraz delegacje szkół złożyli okolicznościowe wieńce pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja.
Podczas uroczystości odbyło się także poświęcenie budynku Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej – budynku, który w swoim wnętrzu skrywa historię miasta poprzez zgromadzone tam eksponaty, ale który sam jest jego częścią. Dworek został wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku. W 1928 roku stał się siedzibą ochronki dla dzieci mieszczan i służby folwarcznej. W 1962 r., z chwilą utworzenia przedszkola w Żelechowie, ochronka została zlikwidowana a w budynku zorganizowano mieszkania komunalne.
Budynek przeszedł gruntowną przebudowę w 2020 roku w efekcie których powstało sześć sal wystawienniczych usytuowanych w jednym ciągu komunikacyjnym. W dalszej kolejności zaadaptowano otoczenie budynku. Kolejnym etapem było gromadzenie eksponatów. Część z nich zostało przeniesionych z istniejącej od 1997 roku izby pamięci znajdującej się w budynku przy ul. Piłsudskiego, kolejne pozyskano od mieszkańców. Całość prac zamknęła się kwotą 1 289 892,82 złotych, z czego 500 000,00 złotych to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 300 000,00 złotych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Burmistrz podziękował wszystkim, którzy przekazali eksponaty, pamiątki, włączyli się w ten sposób w tworzenie nowej izby pamięci, w szczególności Panu Michałowi Sztelmachowi, dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, pasjonatowi lokalnej historii, który dokonał skatalogowania i opisania eksponatów oraz wraz z pracownikami przygotował ekspozycję stałą.
Obchody zakończyła uroczysta defilada pocztów sztandarowych, pododdziałów strażackich i klas mundurowych żelechowskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz parada samochodów pożarniczych jednostek OSP z gminy Żelechów.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577