Urząd Miejski w Żelechowie
Obchody Święta Niepodległości w Żelechowie
12 listopada 2019

Dnia 11 listopada 2019 r. w Żelechowie  tradycyjnie w podniosłej atmosferze świętowano rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Lokalne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym sprawowaną przez Księdza Prałata Eugeniusza Filipiuka – Proboszcza żelechowskiej parafii w kościele pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Żelechowie. Oprawę muzyczną mszy zapewniła Orkiestra Dęta OSP. W oprawę liturgiczną włączyli się pracownicy samorządowi.

Po eucharystii uczestnicy uroczystości, prowadzeni przez strażacką orkiestrę oraz poczty sztandarowe jednostek OSP i szkół z terenu gminy, przemaszerowali ulicami miasta, na których powiewały liczne biało-czerwone flagi, do Parku Miejskiego, w którym Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Danielem Kocielnikiem złożyli kwiaty pod tablicą Ludwika Pudło – wieloletniego Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów, Prezesa OSP, Żołnierza AK – w piątą rocznicę odsłonięcia tablicy oraz pod pomnikiem Romualda Traugutta. Następnie uczestniczy udali się pod Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, gdzie pod Pomnikiem Poległych i Pomordowanych w latach 1939-1945-56 odbyła się dalsza część uroczystości. Wpisując się w ogólnopolską akcję „Niepodległa do hymnu” uczestnicy uroczystości z towarzyszeniem orkiestry dętej OSP odśpiewali hymn państwowy. Następnie liczne delegacje zaproszonych gości, przedstawicieli władz samorządowych, instytucji, organizacji społecznych oraz szkół działających na terenie gminy Żelechów przy dźwiękach strażackiego werbla złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Po złożeniu kwiatów chwilą ciszy uczczono pamięć Obrońców Ojczyzny.

Ostatnia część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Rozpoczęło ją przemówienie Burmistrza Żelechowa, w którym powiedział: „Radość z odzyskanej niepodległości była wielka. Dziś możemy sobie wyobrazić atmosferę tamtych dni. Ale ten niebywały entuzjazm winien udzielać się także nam, inspirując do działania oraz budując dumę z tego, ze jesteśmy Polakami, że mamy tak bogate dziedzictwo narodowe i kontynuujemy dzieło naszych wielkich rodaków. (…) Dziś po ponad stu  latach chylimy czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń. Dziękujemy za ofiarę życia i daninę krwi obrońcom naszej Ojczyzny. Tym znanym z imienia i nazwiska i nieznanym, także tym wywodzącym się z Żelechowa i okolic. Składając hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń. (…) Nie ulega wątpliwości, że budowa pomyślności współczesnej Polski także w wymiarze lokalnym nie może się obyć bez oparcia jej na solidnych fundamentach, wywiedzionych z narodowej historii, tradycji i kultury. Tylko na tym fundamencie możemy dopiero zacząć pracę nad zapewnieniem lepszej przyszłości naszemu i następnym pokoleniom”.

Uroczystość zakończyła okolicznościowa część artystyczna „A myśmy wciąż do Niepodległej szli…” w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie. Młodzież przybliżyła zebranym najważniejsze informacje związane z wydarzeniami sprzed 101 lat, przeplatając je utworami wokalnymi, poezją oraz prezentacją multimedialną. W uznaniu za pełne wzruszeń występy Burmistrz Żelechowa podziękował młodzieży jak również Paniom Annie Kapczyńskiej i Annie Włodarczyk, za trud włożony w przygotowanie okolicznościowego występu.

Na zakończenie uroczystości Burmistrz Żelechowa słowa podziękowania skierował do wszystkich mieszkańców za liczny aktywny udział w uroczystości.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577