Urząd Miejski w Żelechowie
Obowiązek zgłoszenia pieca (źródła ciepła) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
2 marca 2022

Przypominamy, że obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw dotyczy nie tylko budynków i lokali mieszkalnych.

Jeżeli jesteś właścicielem budynku/lokalu:

 • biurowego,
 • gastronomicznego,
 • handlowo-usługowego,
 • garażowego,
 • przemysłowego,
 • magazynowego,
 • kulturalnego,
 • zakładu opieki medycznej,
 • kultury fizycznej,
 • szklarni,
 • gospodarstwa rolnego,
 • przeznaczonego do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych lub jakiegokolwiek innego budynku niemieszkalnego, w którym jest zainstalowany piec lub inne źródło ciepła jesteś zobowiązany do złożenia deklaracji do CEEB.

 Deklarację należy złożyć w terminie:

 • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (w przypadku budynków nowo powstałych),
 • nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nałożenia obowiązku złożenia ww. deklaracji tj. do 30 czerwca 2022r. (w przypadku gdy źródło ciepła było uruchomione przed 1 lipca 2021r).

 Deklarację można złożyć:

 • elektronicznie na formularzu udostępnionym pod linkiem https://ceeb.gov.pl/,
 • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelechowie ul. Rynek 1, 08‑430 Żelechów – formularze do wydruku znajdują się poniżej (inny formularz dla budynków i lokali mieszkalnych oraz inny dla budynków i lokali niemieszkalnych)

formularz A – budynki/lokale mieszkalne

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf?904

formularz B – budynki/lokale niemieszkalne

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf?905

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577