Urząd Miejski w Żelechowie
Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw dla budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych
3 stycznia 2022
Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw dla budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych
Ustawą z dnia 28 października 2020r. o zmianie ustawy owspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB).
W związku z powyższym od 1 lipca 2021r. na właścicieli i zarządców budynków/lokali nałożono obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.
Deklarację należy złożyć w terminie:
• 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (w przypadku budynków nowo powstałych),
• nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nałożenia obowiązku złożenia ww. deklaracji tj. do 30 czerwca 2022r. (w przypadku gdy źródło ciepła było uruchomione przed 1 lipca 2021r).
Deklarację można złożyć:
• elektronicznie na formularzu udostępnionym pod linkiem https://ceeb.gov.pl/,
• w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelechowie ul. Rynek 1, 08 430 Żelechów – formularze do wydruku znajdują się poniżej (inny formularz dla budynków i lokali mieszkalnych oraz inny dla budynków i lokali niemieszkalnych)
Poniżej materiały informacyjne dotyczące CEEB oraz link do strony internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego odpowiedzialnego za wdrożenie, uruchomienie, oraz prowadzenie CEEB, gdzie znajdą Państwo odpowiedzi na najważniejsze pytania z zakresu CEEB.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577