Urząd Miejski w Żelechowie
Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa
3 kwietnia 2019

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa zawiadamiające Strony postępowania o wydaniu w dniu 29 marca 2019 r. postanowienia nr WP.OŚr.6220.7.2018.7, stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce – Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew”.

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa

Opinia RDOŚ w Warszawie

Opinia RZGW w Warszawie

Opinia sanitarna PPIS w Garwolinie

Postanowienie Burmistrza Żelechowa nr WOP.OŚr.6220.7.2018.7 z dn.29.03.2019r.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577