Urząd Miejski w Żelechowie
Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa
24 maja 2019

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa zawiadamiające Strony,że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym – wszczętym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Roberta Zalewskiego dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce – Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew”- został zebrany pełny materiał dowodowy oraz wyznaczony nowy termin rozpatrzenia sprawy do 31 lipca 2019r.

obwieszczenie WP.OŚr.6220.7.2018.10

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577