Urząd Miejski w Żelechowie
DOKUMENTACJA: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Żelechów oraz części miasta Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wyłożenie do publicznego wglądu od 26.11.2020 r. do 17.12.2020 r.
26 listopada 2020

DOKUMENTACJA: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Żelechów oraz części miasta Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wyłożenie do publicznego wglądu od 26.11.2020 r. do 17.12.2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa – pełna treść

MPZP ŻELECHÓW część gminy i miasta

POŚ tekst – wyłożenie do wglądu

Uzasadnienie do MPZP Żelechów – wyłożenie

Klauzula RODO

POŚ część graficzna

załączniki graficzne do projektu MPZP Żelechów

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577