Urząd Miejski w Żelechowie
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów
2 listopada 2021

Burmistrz Żelechowa ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn. „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów” . 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem  https://zelechow.ezamawiajacy.pl

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577