Urząd Miejski w Żelechowie
Odbiór inwestycji pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody
24 czerwca 2024

5 czerwca dokonaliśmy odbioru końcowego inwestycji pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów.

W ramach zadania zmodernizowano Stacje uzdatniania wody w Nowym Goniwilku i Piastowie. Wyremontowano oba budynki w środku jak i na zewnątrz. Dokonano wymiany zużytej technologii uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowego odwiertu studni głębinowej na stacji w Piastowie. Wykonawcą robót budowlanych była firma SW-TEAM Wojciech Słomka z okolic Stoczka Łukowskiego.

Wartość zadania to 6.000.000,00 zł., z udziałem środków zewnętrznych w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” – poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577

Notice: Undefined index: content in /home/umzelechow/domains/zelechow.pl/public_html/wp-content/plugins/itlu/public/class-itlu-public.php on line 152