Urząd Miejski w Żelechowie
Oddanie do użytku i poświęcenie garaży OSP Żelechów
10 grudnia 2019

Dnia 8 grudnia 2019 roku w Żelechowie odbyła się uroczystość oddania do użytku i poświęcenia garaży OSP Żelechów po przeprowadzonej modernizacji wraz z przekazaniem sprzętu strażackiego jednostkom z Gminy Żelechów. Organizatorami uroczystości byli burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz i prezes Zarządu OSP w Żelechowie Grzegorz Rosłaniec. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, wśród nich Grzegorz Woźniak – poseł na Sejm RP, Mirosław Walicki – starosta powiatu garwolińskiego z wicestarostą Iwoną Kurowską, Bartłomiej Kozyra – sekretarz powiatu garwolińskiego, Krzysztof Tuszowski – komendant powiatowy PSP w Garwolinie, Albina Łubian – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego, ks. prałat Eugeniusz Filipiuk – proboszcz parafii Żelechów, Radni Rady Miejskiej w Żelechowie z przewodniczącym Danielem Kocielnikiem, Beata Talarek – sekretarz Gminy, Beata Kosyra – skarbnik Gminy, Robert Kapusta – kierownik Posterunku Policji w Żelechowie, Jacek Bogusz – wiceprezes Zarządu OM-G ZOSP RP w Żelechowie, Jan Dziubak – komendant Miejsko- Gminny ZOSP RP w Żelechowie, Daniel Staniszewski – kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie wraz z zastępcą Andrzejem Wójcikiem.

W ramach przeprowadzonej modernizacji skuto starą posadzkę, dokonano obniżenia poziomu podłogi, wylano nową posadzkę. Przed garażami wykonano odwodnienie liniowe oraz utwardzono teren przez remizą z kostki brukowej wytyczając miejsca parkingowe. Na zewnątrz remizy wykonano hydrant, by po zakończeniu akcji gaśniczej zatankować zbiorniki wodne wozów bojowych. Przebudowie uległy także drzwi garażowe. Dwie bramy wjazdowe zostały wyposażone w automatyczny mechanizm do otwierania i zamykania. Ściany pomieszczeń garażowych zostały wyprofilowane i pomalowane. Wykonano nową instalację elektryczną i założono nowe oświetlenie. Zainstalowano nowe schody z części świetlicowo – biurowej do garażu. Wyburzono stare i zbudowano nowe schody wejściowe do budynku remizy. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 120 000 zł. W kosztach remontu partycypowała też jednostka OSP, finansując niektóre prace oraz przekazując na cel remontowy dotację z KSR-G. Prace wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Żelechowa podkreślił „Zakończona gruntowna modernizacja budynku i otoczenia OSP Żelechów jest kontynuacją rozpoczętej wcześniej zmiany wizerunku i zagospodarowania centrum miasta. Po termomodernizacji budynku w którym się znajdujemy przyszedł czas na pomieszczenia garażowe zajmowane przez OSP w Żelechowie i otoczenie remizy. (…) Ten remont powinien być przeprowadzony już dawno bo stan pomieszczeń jak i otoczenia był fatalny. Jednak dopiero teraz stworzył się klimat zrozumienia i współpracy by przeprowadzić zmiany. Dzięki rozsądnej decyzji radnych Rady Miejskiej w Żelechowie udało się przeznaczyć środki finansowe z budżetu gminy na przeprowadzenie niezbędnych prac”. Słowa podziękowania burmistrz skierował do radnych żelechowskiej rady za zrozumienie potrzeb strażaków i przeznaczenie środków finansowych na cele remontowe. Podziękował wykonawcom prac – ZGK w Żelechowie oraz wszystkim, którzy wspierają ochotnicze straże.

Szczególne podziękowania otrzymali druhowie z OSP Żelechów za ich zaangażowanie, determinację w działaniu, kreatywność i pomysłowość. Najbardziej zaangażowani w przeprowadzony remont druhowie – Witold Biernacki, Damian Deres, Łukasz Deres, Przemysław Dziubak, Marcin Jasek, Armin Maruszewski, Łukasz Skwarek, Marek Skwarek, Damian Zatyka otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Grawerkę upamiętniającą zaangażowanie w/w przekazali burmistrz Żelechowa i prezes OSP w Żelechowie.

Symbolicznego aktu przecięcia wstęgi i oddania do użytku boksów garażowych dokonali poseł Grzegorz Woźniak, starosta Mirosław Walicki, przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Daniel Kocielnik, burmistrz Łukasz Bogusz, prezes OSP Grzegorz Rosłaniec. Po symbolicznym otwarciu ksiądz Eugeniusz Filipiuk dokonał poświęcenia garażu, sprzętu strażackiego oraz krzyża, który od zawisł na ścianie tego pomieszczenia.

Spotkanie było okazją do wręczenia sprzętu ochrony przeciw pożarowego zakupionego z pozyskanego przez Gminę Żelechów dofinansowanie w kwocie 26 487 zł w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” ze środków WFOŚiGW w Warszawie. W ramach dofinansowania i w oparciu o środki własne Gminy Żelechów za kwotę 29 430 zł zakupiony został następujący sprzęt: kombinezon NOMEX 3 szt., piła do betonu i stali Stihl 420, pompa zatapialna jednofazowa, motopompa pływająca 2 szt., aparat powietrzny z maską G1 oraz butlą stalową 2 szt., sygnalizator bezruchu 2 szt. Sprzęt otrzymały jednostki OSP: Goniwilk, Piastów, Stefanów.

W ramach powyższego programu, na podstawie wniosku Zarządu jednostki, dofinansowanie, do zakupu sprzętu otrzymała też OSP w Żelechowie. Za otrzymane dofinansowanie w kwocie 29 259 zł. zakupiono: generator piany lekkiej, kamerę termowizyjną, 5 kpl. ubrań strażackich specjalnych 3 częściowych z kurtką lekką, 2 szt. węży tłocznych W 75, 4 szt. węży tłocznych W 52. OSP Żelechów otrzymała również nowy instrument muzyczny dla Orkiestry Dętej – tubę, zakupioną ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żelechowie.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. W swoich wystąpieniach podkreślali ważną rolę wspierania działalności OSP oraz znaczenie współpracy samorządów różnego szczebla. Pogratulowali przeprowadzonej inwestycji, życząc, żeby służyła strażakom w ich trudnej społecznej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577