Urząd Miejski w Żelechowie
Oddanie do użytku drogi powiatowej w Nowym Kębłowie
21 września 2023

W dniu 20 września oddano do użytku przebudowany odcinek drogi powiatowej Nr 1330 W w Nowym Kębłowie. Przebudowa obejmowała odcinek o długości blisko 2 km. Wartość zadania wyniosła ponad 2 mln zł.

Zadanie zostało zrealizowane przez samorząd powiatu garwolińskiego w ramach programu rządowego Polski Ład Inwestycje Strategiczne- nabór pierwszy, zadanie ,,Przebudowa infrastruktury drogowo – mostowej na terenie powiatu garwolińskiego”. Rozwój infrastruktury drogowej to jeden z priorytetów powiatu. Każde zrealizowane zadanie to nie tylko bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. To również poprawa jakości życia Mieszkańców Powiatu Garwolińskiego – komfortowy dojazd do pracy, wygodna droga do szkoły.

W wydarzeniu uczestniczyli: członek Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki, wicestarosta Marek Ziędalski, radni Rady Powiatu Garwolińskiego Urszula Kobielus i Krzysztof Ośka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie Marek Jończak, przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Daniel Kocielnik, burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz, proboszcz żelechowskiej parafii ks. prałat Eugeniusz Filipiuk, sołtys Nowego Kębłowa Elżbieta Polak oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy sołectwa.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577