Urząd Miejski w Żelechowie
Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
7 marca 2022

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie ogłasza nabór
osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej
w ramach realizowanego resortowego Programu
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

I. Wymagania niezbędne :

1) dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy / opieki osobom niepełnosprawnym
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
2) korzystanie z pełni praw publicznych,
3 )posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,
4) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

II. Wymagania dodatkowe:
1) dyspozycyjność,
2) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
3) operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

III.  Podstawa zatrudnienia:

umowa zlecenia –  koszt 1 godz realizacji usług opiekuńczych  nie więcej  niż 40 zł (brutto).

IV. Liczba miejsc: 1.

V. Obowiązki opiekuna:

Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym:
1) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m. in.:
•pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia
•pomoc w ubieraniu,
•zmiana odzieży, bielizny osobistej,
•umożliwienie spędzania czasu na wózku;
2) wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in.:
•zmiana pielucho-majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia
•pomoc w dotarciu do toalety,
•higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych;
3) organizowanie czasu wolnego tj. m.in.:
•spacery,
•czytanie książek,

VI. Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane proszone są o składanie:

 1. a) list motywacyjny
  b) CV,
  c)oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii,
 2. d) dokumenty poświadczające wykształcenie, ukończone kursy,
  e) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
  f) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  g) klauzuli informacyjnej – stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów lub e-meil mgops_z@interia.pl  – z dopiskiem: „Dotyczy naboru kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej”. ”, w terminie do dnia 15.03.2022 r., do godz. 16 -tej (liczy się termin wpływu dokumentów do Ośrodka).

Dodatkowe informacje pod nr tel. 025 7541146

                                                                                                                 Kierownik

                                                          Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie

                                                                                                                        Edyta Pazura

klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577