Urząd Miejski w Żelechowie
OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
7 lutego 2024

OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 2778) Gmina Żelechów ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, której przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

 1. Nazwa i adres organizatora

Gmina Żelechów

 1. Rynek 1

08-430 Żelechów

 1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem zewnętrznym na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 2778), gdzie organizator dokonuje wyboru operatora w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1.

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy.

Publiczny transport zbiorowy (autobusowy) w zakresie gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na 5 liniach komunikacyjnych o łącznej długości ok. 80km obejmujących obszar Gminy Żelechów.

 1. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozpoczęcie postępowania związanego z zawarciem umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przewiduje się nie wcześniej niż w czerwcu 2024 r.

Przewidywana data zawarcia umowy 31.08.2024 r.

 1. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 12 miesięcy.

 1. Zmiana informacji.

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 2778) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 1. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia.
 • Tablica informacyjna Urzędu Miejskiego w Żelechowie.
 • Biuletyn Informacji Publicznej.
 • Strona Internetowa organizatora.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577