Urząd Miejski w Żelechowie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
28 grudnia 2021

BURMISTRZ ŻELECHOWA

działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 17, art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2020 r. Dz. U. poz.1057 z późn. zm.)

 OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w 2022 ROKU

Zarządzenie Nr 0050.277.2021 Burmistrza Żelechowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2022 rok

Wzór – oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania

Zarządzenie Nr 0050.288.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577