Urząd Miejski w Żelechowie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
4 stycznia 2023

BURMISTRZ ŻELECHOWA

działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 17, art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2023 r. Dz. U. poz.1327 z późn. zm.)

 OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w 2023 ROKU

Zarządzenie Nr 0050.438.2023 Burmistrza Żelechowa z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

treść ogłoszenia

Wzór – oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577