Urząd Miejski w Żelechowie
Otwarcie boiska przy Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej
21 marca 2024

W dniu 19 marca odbyło się uroczyste otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. gen. F. Kleeberga w Woli Żelechowskiej.  Uroczystość odbyła się pod hasłem „Nie musisz być wielki, żeby zacząć, ale musisz zacząć, aby być wielki”, stanowiącym inspirację do podejmowania przez dzieci i młodzież aktywności w celu rozwijania pasji i talentów.

W uroczystym spotkaniu oprócz dyrekcji, grona pedagogicznego, społeczności szkolnej, uczniów i rodziców wzięli udział: burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz, radni Rady Miejskiej w Żelechowie Leszek Dziubak i Grzegorz Michalik, sołtys Woli Żelechowskiej Tadeusz Dziubak, ks. Łukasz Skolimowski – wikariusz parafii Z.N.M.P. w Żelechowie, skarbnik gminy Beata Kosyra, kierownik Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą Urzędu Miejskiego w Żelechowie Stefan Gora, Michał Szymaniuk – pracownik urzędu, strażacy z OSP Wola Żelechowska, dyrektorzy szkół i przedszkola z terenu gminy Żelechów.

Dyrektor Szkoły w Woli Żelechowskiej Hanna Rusak wyraziła radość i satysfakcję, że dzięki przeprowadzeniu długo wyczekiwanej inwestycji uczniowie szkoły zyskali nową przestrzeń do aktywności fizycznej. Nowoczesny i bezpieczny obiekt przez wiele lat posłuży nie tylko uczniom, ale też i mieszkańcom Woli Żelechowskiej i okolicznych miejscowości. W sposób szczególny podziękowała przedstawicielom samorządu – burmistrzowi Łukaszowi Boguszowi oraz radnym za podjęcie decyzji o przeznaczeniu środków na budowę boiska właśnie w Woli Żelechowskiej.

Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz podkreślił, że inwestycja w sport, to inwestycja w zdrowie. Nowe boisko jest nie tylko miejscem do aktywności fizycznej uczniów, ale również promuje zdrowy styl życia i integrację społeczności. Boisko wielofunkcyjne zostało wybudowane by zachęcić uczniów do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wyraził przekonanie, że nowy obiekt sportowy będzie wspaniałym miejscem do rozwijania sportowych pasji i talentów, będzie tętnił życiem nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego, ale również podczas korzystania z boiska przez mieszkańców. Burmistrz podziękował Zarządowi Województwa Mazowieckiego za przeznaczone środki finansowe na realizację zadania. Słowa podziękowania skierował również do radnych Rady Miejskiej i pracowników urzędu. W sposób szczególny podziękował rodzicom uczniów, którzy w wyróżniający sposób angażują się w życie szkoły, podejmując również działania w celu pozyskania środków na ulepszenie jej funkcjonowania.

Koszt całkowity budowy boiska wyniósł 688 800,00 zł. Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” w wysokości 297 850,00 zł. Kwotę 390 950,00 zł przeznaczyła na realizację zadania gmina Żelechów. W ramach zrealizowanego zadania wybudowano ogólnodostępne, nieodpłatne, wielofunkcyjne boisko sportowe, przeznaczone do gry w piłkę ręczną (na całej powierzchni boiska), koszykówkę, siatkówkę oraz piłkę nożną dla dzieci. Boisko ma wymiary 24,00 m x 44,00 m. Nawierzchnia boiska została wykonana z poliuretanu, wymalowano na niej linie poszczególnych boisk. Całość została otoczona piłkochwytami, boisko zostało ponadto wyposażone w bramki aluminiowe, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki. Na utwardzonym kostką brukową terenie przylegającym do boiska zamontowano stojak na rowery, siedziska dla widzów oraz kosze na odpady. Ponadto zapewniono miejsce dla wózków inwalidzkich.

Zgromadzeni na uroczystości goście obejrzeli ciekawą część artystyczną w wykonaniu uczniów poszczególnych klas. Najmłodsi uczniowie zaprezentowali okolicznościową piosenkę, starsi przedstawili układy taneczne z pomponami i szarfami. Nie zabrakło także pokazu umiejętności sportowych uczniów, przy wykorzystaniu piłek z różnych dyscyplin.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było przecięcie przez gospodarzy uroczystości i zaproszonych gości wstęgi i poświęcenie nowego obiektu sportowego, po którym dzieci biorące udział w wydarzeniu mogły oficjalnie skorzystać z obiektu.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577