Urząd Miejski w Żelechowie
Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Kębłowie
15 maja 2019

W dniu 11 maja odbyła się uroczystość Otwarcia Świetlicy Wiejskiej w Kębłowie. Organizatorami uroczystości byli burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Kębłowie z przewodniczącą Agnieszką Sztelmach. Uroczystość poprowadzili Elżbieta Polak – sołtys Sołectwa Nowy Kębłów oraz Artur Gradus – sołtys Sołectwa Stary Kębłów.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Grzegorz Woźniak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Iwona Kurowska– wicestarosta Powiatu Garwolińskiego, Urszula Kobielus i Krzysztof Ośka – radni Rady Powiatu Garwolińskiego, Zenon Stefanowski – wójt Gminy Kłoczew,  Marcin Jaroń – kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miętnem, Anna Lewandowska – pełnomocnik ds. KGW Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miętnem, Małgorzata Antolak – dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnem, Ks. Prałat Eugeniusz Filipiuk – proboszcz Parafii Żelechów, radni Rady Miejskiej w Żelechowie, sołtysi z terenu gminy Żelechów, dyrektorzy szkół gminnych, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z Łomnicy, Zakrzówka, Stefanowa, Goniwilka, Huty Żelechowskiej i Woli Zadybskiej. W uroczystości udział wzięli również licznie zgromadzeni mieszkańcy Nowego i Starego Kębłowa.

Oddawana do użytku Świetlica Wiejska to nowy, wielofunkcyjny obiekt, będący miejscem spotkań, odpoczynku, rekreacji, zabawy i przyjaznych międzyludzkich więzi. Wspólne spotkania, jakie będą odbywać się w nowym budynku świetlicy będą służyć integracji, wymianie doświadczeń i pasji. Ważną rolę w społeczeństwie wiejskim pełnią Koła Gospodyń Wiejskich. Dlatego prowadzący przybliżyli działalność działającego od pięciu lat Koło Gospodyń Wiejskich w Kębłowie. Ideą działalności koła jest spędzanie aktywnie i wspólnie czasu, dzielenie się własnymi talentami i pasjami oraz praca na rzecz integracji mieszkańców sołectwa. Pomimo krótkiego stażu KGW w Kębłowie może pochwalić się bogatą działalnością społeczną, artystyczną, kulturalną i integracyjną. Koło w Kębłowie wyróżnia wszechstronność zainteresowań i działalności – od kulinarnych, artystycznych po kulturalne, rozrywkowe i integracyjne. Członkowie Koła aktywnie włączają się w działalność gminną i charytatywną. Cykliczne spotkania członkiń Koła organizowane są w celu wykonywania prac artystycznych, przeznaczanych na kiermasze i festyny oraz przygotowanie potraw kulinarnych na degustację podczas imprez okolicznościowych. Największym sukcesem Koła było zdobycie II miejsca oraz tytułu Srebrnego Koła Gospodyń Wiejskich Wschodniego Mazowsza 2018 w Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowanego przez Katolickie Radio Podlasie. Działalność Koła jest możliwa, dzięki dysponowaniu lokalem. Dotychczas Koło posiadało niewielką świetlicę. W odpowiedzi na potrzebę posiadania większego obiektu, dzięki przychylności samorządu i pozyskaniu przez gminę Żelechów dofinansowania dokonano rozbudowy świetlicy wraz z zapleczem. Dzięki dodatkowym środkom finansowym pochodzącym z Funduszu Sołeckiego oraz dotacji dla Kół Gospodyń Wiejskich przyznawanej za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa budynek wyposażono w niezbędne do użytkowania sprzęty. Tak przygotowana świetlica bez wątpienia pozwoli jeszcze lepiej służyć podejmowanym przez Koło działaniom.

Uroczystego przecięcia wstęgi, symbolizującego oficjalne otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Kębłowie dokonali: Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, wicestarosta Powiatu Garwolińskiego Iwona Kurowska, burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Andrzej Brych oraz Przewodnicząca KGW w Kębłowie Agnieszka Sztelmach. Nowo otwarty obiekt poświęcił ks. Prałat Eugeniusz Filipiuk.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście podkreślali ważną wolę, jakie pełnią w lokalnym społeczeństwie Koła Gospodyń Wiejskich. Gratulowali działalności Koła oraz nowej siedziby, życząc dobrego użytkowaniu lokalu oraz wielu kolejnych sukcesów. Koło otrzymało od zaproszonych gości prezenty, które uzupełnią wyposażenie świetlicy.

Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz w swoim wystąpieniu przypomniał najistotniejsze dane dotyczące budowy świetlicy, której całkowity koszt wyniósł 273 708,01 zł. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 190.836 zł. Prace obejmowały rozbudowę istniejącego wcześniej budynku świetlicy, polegającą na dobudowie sali mogącej mieścić ok. 80 osób wraz z zapleczem sanitarnym, zagospodarowanie terenu przyległego oraz budowę 6 miejsc parkingowych. Prace realizowała firma Mega-Bud z Garwolina. W 2019 roku świetlicę wyposażono ze środków z Funduszu Sołeckiego w niezbędne elementy wyposażenia – stoły i krzesła bankietowe, karnisze, firanki, zasłony, obrusy. Zakupiono również zmywarko – wyparzarkę. Całkowity koszt zakupu i montażu wyposażenia wyniósł ponad 18 tysięcy zł.

Doceniając przychylność i wsparcie wielu osób, bez których nie byłaby możliwa budowa świetlicy i zorganizowanie uroczystości jej otwarcia oraz działalność Koła, członkowie Koła w imieniu całej społeczności Nowego i Starego Kębłowa przekazali gorące podziękowania za wszelką otrzymywaną pomoc. Za dobre słowa, uznanie dla działalności, zrozumienie potrzeb i wsparcie finansowe oraz organizacyjne. Szczególne podziękowania i kwiaty otrzymali: Grzegorz Woźniak – Poseł na Sejm RP, Iwona Kurowska– wicestarosta Powiatu Garwolińskiego, Marcin Jaroń – kierownik ARiMR w Miętnem, Łukasz Bogusz – burmistrz Żelechowa. Podziękowania otrzymali także przewodnicząca KGW w Kębłowie Agnieszka Sztelmach oraz Jerzy Pieńkosz – inicjator powstania Koła.

Uroczystość zakończył występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie, przygotowanych pod kierunkiem Pani Krystyny Zatyki. Podczas występu zaprezentowały się również członkinie KGW w Kębłowie.

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy mieszkańcy mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji. Członkinie Koła przygotowały poczęstunek, a na placu przed świetlicą odbyła się zabawa taneczna.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577