Urząd Miejski w Żelechowie
Podpisanie umów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019
9 lipca 2019

W dniu 04.07.2019r. Gmina Żelechów podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowy na realizację zadań pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie”, „Zakup wyposażenia do remizy OSP w Hucie Żelechowskiej” oraz „Remont remizy OSP w Stefanowie” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”. Umowy podpisali: Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc – członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz i Skarbnik Gminy Beata Kosyra. Zadania przewidują przeprowadzenie działań mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej. Dla każdego z zadań przyznano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł, co stanowi do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania. Łączna wysokość dofinansowania dla trzech zadań to 30 000,00 zł, a koszt całkowity realizacji trzech zdań to 60 000,00 zł.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577