Urząd Miejski w Żelechowie
Podpisanie umowy na dofinansowanie termomodernizacji MGOK
1 marca 2018

28 lutego w Urzędzie Miejskim w Żelechowie Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Ewa Janina Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, Burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka oraz Skarbnik Gminy Beata Kosyra podpisały umowę na wykonanie termomodernizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 570 tys. zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Całkowity koszt realizacji projektu to 716 205,00 zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych, którymi dysponuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Zarząd Województwa Mazowieckiego stanowi 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Wkład własny gminy na poziomie 20% kosztów kwalifikowanych to 143 241,00 zł.

Projekt zakłada kompleksową termomodernizację budynku domu kultury z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Wymienione będą okna, drzwi i bramy. Ponadto ocieplone zostaną: stropodach, strop piwnicy, ściany zewnętrzne, strop nad wejściem i bramami oraz pod balkonami. Zainstalowane zostaną także odnawialne źródła energii: pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna na potrzeby centralnego ogrzewania i energii elektrycznej. Dzięki realizacji projektu poprawi się efektywność energetyczna budynku. Zmniejszy się również zużycie energii oraz emisja zanieczyszczeń, w szczególności CO2. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.09.2018r.

Na spotkanie z przedstawicielami samorządu wojewódzkiego przybyli: Proboszcz żelechowskiej parafii ks. Eugeniusz Filipiuk, Radni Rady Miejskiej z Przewodniczącym Jackiem Boguszem, sołtysi z gminy Żelechów, Dyrektor MGOK, Kierownik ZGK. Spotkanie było okazją do podsumowania przedsięwzięć, które udało się zrealizować dzięki znacznym środkom finansowym pozyskanym z samorządu wojewódzkiego. Burmistrz Mirosława Miszkurka przedstawiła informacje dotyczące środków pozyskanych w ostatnich latach na modernizację dróg gminnych, kanalizację, fotowoltaikę, programy edukacyjne czy kulturalne. Wspomniała także o dalszych planach inwestycyjnych, w tym przede wszystkim o inwestycjach drogowych i budowie oczyszczalni ścieków, na które gmina Żelechów składać będzie wnioski o dofinansowanie w ramach limitów naborów z perspektywy finansowej 2014 – 2010. Podkreśliła również, że termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zaplanowaną przebudową ulic Pudły i Jatkowej wpłynie pozytywnie na wizerunek otoczenia rynku.

Burmistrz Żelechowa podziękowała przedstawicielkom Samorządu Województwa Mazowieckiego za przychylność i przyznane środki finansowe.

Marszałek Ewa Janina Orzełowska oraz Członek Zarządu Elżbieta Lanc przekazały Burmistrz Żelechowa gratulacje za aktywność w pozyskiwaniu środków i dobrze przygotowane wnioski, dzięki którym mimo dużej konkurencji udało się pozyskać dofinansowanie na tak wiele realizowanych przez Gminę zadań.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577