Urząd Miejski w Żelechowie
Podpisanie umowy na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach Piastów i Nowy Goniwilk
10 czerwca 2021

9 czerwca 2021 r. w Siedlcach przedstawiciele gminy Żelechów – Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz oraz Zastępca Skarbnika Gminy Renata Rosłaniec podpisali z przedstawicielem samorządu Mazowsza – Ewą Janiną Orzełowską, członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego umowę na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach Piastów i Nowy Goniwilk. Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Żelechów poprzez zapewnienie dostaw wody.  Na powyższe zadanie gmina Żelechów otrzymała wsparcie środków unijnych z PROW 2014 – 20 na operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i oszczędzanie energii” w wysokości 1,5 mln zł.  Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2 364 501,02 zł.

Inwestycja obejmuje przeprowadzenie dwóch zadań: przebudowę Stacji Uzdatniania Wody wodociągu grupowego PIASTÓW z wykonaniem odwiertu nowej studni głębinowej nr 3, renowacji studni głębinowych dla gminy Żelechów z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody wodociągu grupowego NOWY GONIWILK obsługującej gminę Żelechów. W ramach inwestycji powstanie nowe ujęcie wody, przebudowie zostaną poddane dwa istniejące ujęcia wody a także zostaną zmodernizowane dwie stacje uzdatniania wody.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577