Urząd Miejski w Żelechowie
Podpisanie umowy na zadanie „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Żelechów wraz ze sporządzeniem raportu”
21 lipca 2020

W dniu 20 lipca 2020 r. przedstawiciele gminy: Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz i Skarbnik Gminy Beata Kosyra podpisali z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Żelechów wraz ze sporządzeniem raportu” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020. Wartość przyznanego dofinansowania to 96 555,00 zł, co stanowi 100 % kosztów zadania.

Zadanie obejmuje przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich źródeł niskiej emisji zlokalizowanych na terenie miasta Żelechów i obszarach wiejskich gminy. Inwentaryzacja przeprowadzona zostanie przez firmę zewnętrzną, metodą wywiadu bezpośredniego i obejmie wszystkie źródła ciepła w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie gminy ogrzewanym indywidualnie, w szczególności mieszkalnym, handlowym, usługowym i użyteczności publicznej.

W przypadku wystąpienia ryzyka zagrożenia epidemiologicznego, arkusze inwentaryzacyjne dostarczone zostaną do właścicieli nieruchomości celem ich wypełnienia w zakresie źródeł ciepła. Wyniki inwentaryzacji ujęte zostaną w raporcie końcowym wraz z programem geoinformatycznym, który służył będzie monitorowaniu realizowanych projektów ograniczania niskiej emisji oraz statystyk ewaluacji dokonujących się zmian. Do jego obsługi zostanie przeszkolony pracownik Urzędu Miejskiego w Żelechowie.

Wykonanie inwentaryzacji i zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji pozwoli na poznanie faktycznej skali wprowadzania gazów i pyłów do powietrza na terenie Gminy Żelechów.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577