Urząd Miejski w Żelechowie
Podpisanie umowy partnerskiej na realizacje projektu pn. „Mazowsze bez smogu”
28 grudnia 2023

 

Gmina Żelechów w dniu 27 grudnia 2023 r. podpisała umowę partnerską na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, realizowany w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Projekt ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Ponadto, zakłada ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zwieszonego PM10 I PM2,5, B(a)P oraz dwutlenku azotu.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym gmina zatrudni ekodoradcę, wyposaży stanowisko pracy ekodoradcy, wyposaży ekodoradcę                  w narzędzia i usługi niezbędne do pracy, przeprowadzi działania edukacyjne.

Całkowita szacowana wartość Projektu brutto wynosi 1 347 366,50 zł, z czego:

– 85% finansowania pochodzi ze środków Unii Europejskiej, czyli 1 145 261,52 zł,

– 15% finansowania pochodzi ze środków własnych, czyli 202 104,98 zł.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577