Urząd Miejski w Żelechowie
PODSUMOWANIE KADENCJI 2018-2024 – inwestycje przeciwpożarowe
29 marca 2024
Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a wśród nich m.in. ochrona przeciwpożarowa.
Celem ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych przez miejscowe jednostki OSP.
Remonty i bieżące utrzymanie remiz, zakupy sprzętu i umundurowania pochłaniają znaczne środki finansowe. W obecnej kadencji na działania ochrony przeciwpożarowej wydatkowano prawie 2 mln złotych, z czego blisko milion to środki zewnętrzne.
Spośród wielu zadań zrealizowanych w mijającej kadencji w powyższym zakresie prezentujemy poniżej zakup samochodów bojowych dla OSP w Żelechowie, Piastowie i Stefanowie.
Odpowiednie wyposażenie jednostek OSP gwarantuje zapewnienie wysokiej jakości i szybkości prowadzonych akcji ratowniczych oraz bezpieczeństwo strażaków biorących udział w akcjach.
Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Żelechów to kolejne prezentowane zadania zrealizowane w bieżącej kadencji samorządu.
Obok działalności bojowej, stanowiącej podstawę funkcjonowania jednostek OSP, ważne miejsce zajmuje także działalność społeczna. To właśnie OSP stanowią często prawdziwe centra życia społecznego, pełniąc funkcję integracyjną, sprzyjającą aktywizacji mieszkańców, którzy bez względu na wiek mają możliwość zaangażowania się w działalność poprzez aktywność kulturalną, społeczną czy dbanie o lokalne bezpieczeństwo.
Dlatego obok odpowiedniego wyposażenia bojowego jednostek OSP istotne jest dbanie o budynki remiz strażackich, ich wyposażenie i funkcjonalność. Inwestycje w infrastrukturę strażacką na terenie gminy Żelechów to kolejne zadania w prezentacji dokonań samorządu w mijającej kadencji.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577

Notice: Undefined index: content in /home/umzelechow/domains/zelechow.pl/public_html/wp-content/plugins/itlu/public/class-itlu-public.php on line 152