Urząd Miejski w Żelechowie
PODZIĘKOWANIA
21 listopada 2018

Mieszkańcy miasta i gminy Żelechów

Przez ostatnie 9 lat miałam zaszczyt i przyjemność pełnić funkcję Burmistrza Żelechowa. Był to czas w którym starałam się wypełniać swoje obowiązki najlepiej jak potrafiłam dla dobra miasta i gminy Żelechów oraz jej mieszkańców. Wspólnie z Radą Miejską, Sołtysami oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Żelechowie zmieniliśmy wizerunek miasta i gminy. Zrealizowana została kluczowa dla mnie inwestycja jaką była rewitalizacja ratusza i płyty rynku. Ale również zmodernizowaliśmy dziesiątki kilometrów dróg gminnych, ulic w mieście, dbaliśmy o budynki użyteczności publicznej, świetlice wiejskie oraz oświatę. Realizując tak ambitne zamierzenia pozostawiam gminę w dobrej kondycji finansowej, zadłużeniu na poziomie 28,5% przy dopuszczalnym maksymalnym 60% oraz przygotowanych licznych projektach inwestycyjnych.

Swoje podziękowania kieruję do wszystkich osób z którymi wspólnie pracowałam w czasie sprawowania funkcji Burmistrza w latach 2009 – 2018.

Z poważaniem,

Burmistrz Żelechowa

Mirosława Miszkurka

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577