Urząd Miejski w Żelechowie
Pomoc Ukrainie. Ważny komunikat
3 marca 2022

Solidaryzujemy się ze wszystkimi Ukraińcami, których dotknęła tragedia wojny. Na nas wszystkich spoczywa ogromna odpowiedzialność za ludzi, których świat z dnia na dzień legł w gruzach. W tych wyjątkowych okolicznościach osoby prywatne, organizacje pozarządowe, samorządy i instytucje państwowe łączą siły w pomocy poszkodowanym. Nasza pomoc płynie wielotorowo. Najważniejsze jednak, by była to pomoc zorganizowana i żeby każdy wiedział, gdzie jej szukać! Sytuacja jest dynamiczna, ale zachowując spokój i korzystając ze sprawdzonych informacji łatwiej rozwiązać nawet najtrudniejsze sprawy.

Apelujemy do wszystkich, którzy pomagają o posiłkowanie się informacjami, które są zamieszczane na stronach:

Ważne! Za organizację miejsc pobytu dla uchodźców na terenie województwa mazowieckiego odpowiada Wojewoda. Wojewoda zapewnia systemowe rozwiązania, które dają solidne zaplecze pomocy dla uchodźców, w tym zapewnienie noclegu i podstawowych potrzeb bytowych. Informacje o organizacji miejsc pobytu dla uchodźców można uzyskać pod całodobową infolinią 987 a także pisząc na adres wczk@mazowieckie.pl

Ważne!

  • Mieszkańcy Gminy Żelechów decydujący się na przyjęcie uchodźców z Ukrainy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych osób na czas nieokreślony oraz biorą na siebie wszelkie koszty utrzymania osób.
  • Na tę chwilę finansowanie ze środków publicznych mają zapewnione tylko i wyłącznie zorganizowane miejsca pobytu zaakceptowane przez Wojewodę.
  • Wszyscy mieszkańcy Gminy Żelechów, którzy już udzielili wsparcia poprzez przyjęcie obywateli Ukrainy do swoich domów proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Żelechowie osobiście, pod numerem telefonu (25) 754 11 44, lub mailem: urzad@zelechow.pl, bądź przez kontakt z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Działanie ma na celu stworzenie ewidencji określającej ilość napływających uchodźców oraz w celu ustalenia konieczności udzielenia ewentualnej pomocy w ramach kompetencji samorządu. Doceniamy Państwa wysiłki i zaangażowanie zwłaszcza, że na chwilę obecną nie ma żadnej gwarancji, że zostaną Państwu zwrócone jakiekolwiek poniesione koszty.

Dziękujemy za inicjatywy oddolne mieszkańców organizujących zbiórki materiałów pierwszej potrzeby. Prosimy, aby były one organizowane na zapotrzebowanie konkretnych instytucji lub organizacji.

Ważne! Apelujemy do mieszkańców o zachowanie czujności, ponieważ w zaistniałej sytuacji może dochodzić do nadużyć, które pod pretekstem wsparcia dla obywateli Ukrainy stanowią działania mające na celu uzyskanie korzyści majątkowych. Odruchy serca są bardzo ważne i bardzo potrzebne i za nie wszystkie gorąco dziękujemy, ale powinny być one dobrze przemyślane.

Bierzemy gigantyczną odpowiedzialność za los drugiego człowieka. Mamy nadzieję, że razem zdamy ten egzamin.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577