Urząd Miejski w Żelechowie
Potrójne Święto 3 Maja
8 maja 2018

Dnia 3 maja obchodzono w Żelechowie potrójne święto – 227. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Strażaka oraz Uroczystość NMP Królowej Polski. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, władze samorządowe, strażacy, kombatanci, uczniowie żelechowskich szkół oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym, sprawowana w intencji Ojczyzny i Strażaków przez Proboszcza żelechowskiej parafii Ks. Prałata Eugeniusza Filipiuka. Oprawę liturgiczną Mszy zapewnili przedstawiciele żelechowskiego samorządu. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta OSP w Żelechowie pod batutą kapelmistrza Stefana Solarczyka oraz Chór Żelechowa z dyrygentem Sławomirem Lesiszem.

Po Mszy św. licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości prowadzeni przez Orkiestrę Dętą oraz poczty sztandarowe udali się ulicami miasta pod Klub Strażaka, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

W okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka podkreśliła: „Od pamiętnych wydarzeń związanych z Uchwaleniem Konstytucji 3 Maja minęło 227 lat. Zmieniły się czasy, zmieniły się obyczaje, ale najważniejsze wartości pozostały te same. Bądźmy dumni z faktu, że nasi przodkowie potrafili rozsądnie pokierować swoimi losami, nawet w najtrudniejszych warunkach i zawirowaniach historycznych. Niech ta lekcja historii będzie dla nas wzorem do naśladowania. W tym uroczystym dniu pochylmy z wdzięcznością głowy przed mądrością, determinacją, dojrzałością i patriotyzmem twórców Konstytucji 3 Maja. Kierujmy się takimi przedmiotami również dzisiaj, pamiętając, że państwo jest naszym wspólnym dobrem”.

Podczas uroczystości swoje święto, w przeddzień wspominania patrona Świętego Floriana, obchodzili wszyscy strażacy. Za ich zaangażowanie i społeczną pracę podziękowała Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka, mówiąc: „Patron strażaków, rzymski pretorianin Św. Florian powiedział <<w każdej twarzy dostrzegaj człowieka, kochaj wszystkich ludzi bez względu na ich wygląd, wiek, poglądy czy pochodzenie>>. Te ponadczasowe słowa są mottem Waszej drodzy Druhowie społecznej działalności na rzecz na rzecz bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony życia, zdrowia ludzi i ich mienia. Działalności, za którą w dniu dzisiejszym kieruję do Was słowa uznania i podziękowania. Serdecznie dziękuję za waszą ofiarność i trud ponoszony przy wypełnianiu obowiązków członka Ochotniczej Straży Pożarnej. Za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach”. Szczególne gratulacje i podziękowania za strażacką służbę skierowane zostały do strażaków odznaczonych podczas uroczystości:

  • Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza nadany przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku oraz ochotniczych straży pożarnych otrzymał Druh Eugeniusz Paczek z OSP Kalinów,
  • Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej otrzymał Druh Edward Zowczak z OSP Huta Żelechowska.

Odznaczenia wręczyli Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie Waldemar Sabak, Burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka oraz Zastępca Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żelechowie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Jacek Bogusz.

Podczas uroczystości został również poświęcony samochód strażacki OSP Huta Żelechowska.

W dalszej części uroczystości w okolicznościowych przemówieniach zwrócili się do zebranych zaproszeni goście – Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian Piłka, Przedstawiciel Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc Maciej Mucha,  Radny Powiatu Garwolińskiego Krystian Kania,  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie Waldemar Sabak, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Garwolinie st. kpt. Karol Marcinkowski.

Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Żelechowie, przygotowani pod kierunkiem Pani Anny Kapczyńskiej, Pani Elżbiety Pietryka i Pana Kamila Sztelmacha przedstawili okolicznościową część artystyczną.

W dalszej części zebrani na uroczystości – przybyli Goście, przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, lokalne organizacje i stowarzyszenia oraz delegacje szkół  – złożyli wieńce pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja.

Uroczyste obchody zakończyła defilada pocztów sztandarowych, pododdziałów strażackich i klas mundurowych żelechowskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz parada samochodów pożarniczych jednostek OSP z gminy Żelechów.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577