Urząd Miejski w Żelechowie
Prace związane z modernizacją SUW w Nowym Goniwilku zakończone!
16 lutego 2024

Zakończyły się  prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowy Goniwilk w ramach  Etapu I, inwestycji pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Żelechów” w ramach  operacji  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, mającą na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę. W ramach inwestycji został wykonany m.in.:

nowy ciąg technologiczny w skład którego wchodzi :

  • zestaw aeracji
  • zestaw filtracyjny
  • zestaw dmuchawy
  • lampy UV wraz z osprzętem
  • sprężarka ze zbiornikiem
  • rozdzielnia pneumatyczna
  • rozdzielnia technologiczna
  • rozdzielnia  energetyczna
  • zestaw chloratora
  • osuszacze powietrza.

Ponadto w ramach inwestycji wykonano prace budowlane związane z poprawieniem estetyki budynków poprzez wykonanie nowej elewacji wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniu remontu wewnątrz budynku (stacja SUW w Nowym Goniwilku) oraz dróg dojazdowych.

Wykonawca  SW-TEAM, Wojciech Słomka z okolic Stoczka Łukowskiego przystąpił do robót związanych z wykonaniem etapu II inwestycji, w ramach, którego zostanie przebudowany ciąg technologiczny wraz z wykonaniem nowej studni  nr 3 oraz renowacji istniejących  ujęć wody nr 1 i 2 w SUW  Piastów.

Planowany termin wykonania etapu II inwestycji upływa w maju 2024 roku.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 6 000 000,00 zł brutto.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Żelechów pozyskała środki w wysokości 1 519 374,00 zł.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577

Notice: Undefined index: content in /home/umzelechow/domains/zelechow.pl/public_html/wp-content/plugins/itlu/public/class-itlu-public.php on line 152