Urząd Miejski w Żelechowie
Prestiżowe wyróżnienie dla Gminy Żelechów
15 kwietnia 2018

11 kwietnia 2018 r. Burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka odebrała prestiżowe wyróżnienie dla Gminy Żelechów w kategorii Gmina Miejsko – Wiejska w rankingu WSPÓLNOTY „Wydatki JST na kulturę”.

Ogłoszenie wyników rankingu miało miejsce podczas Gali na Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI, która odbyła się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Organizatorami Konferencji byli Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM SA – wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz Miasto Lublin. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Lublin, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Gmina Żelechów zajęła III miejsce w Polsce w kategorii gmin miejsko – wiejskich w rankingu „Wydatki JST na kulturę”. Ranking ten poświęcony jest wydatkom Jednostek Samorządu Terytorialnego na utrzymanie oraz stworzenie odpowiedniej bazy kulturalnej. Pieniądze wydawane przez samorządy na kulturę przekładają się na budowę pozytywnego wizerunku, popularność wśród turystów ale przede wszystkim pomagają integrować mieszkańców. Podczas uroczystej Gali zwrócono szczególną uwagę na poddany rewitalizacji zabytkowy Ratusz w Żelechowie, który stał się wizytówką miasta Żelechów i regionu.

Dane finansowe na potrzeby rankingu zostały zebrane i opracowane przez zespół ds. Statystyki Kultury Narodowego Centrum Kultury na podstawie sprawozdań budżetowych przekazywanych do Ministerstwa Finansów. Uwzględniona została łączna kwota z lat 2015-2016 z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki zostały przeliczone na osobę. Pozycja samorządów w rankingu zależała zatem od tego ile wydano na kulturę w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2015-2016.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577