Urząd Miejski w Żelechowie
Promesy dla MDP
9 lipca 2020

8 lipca 2020 r. w hali sportowej w Górznie miało miejsce wręczenie promes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach programu „Zakup sprzętu służącego zapobieganiu zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”.

W uroczystym wręczeniu promes wzięli udział: posłowie na Sejm RP Henryk Kowalczyk i Grzegorz Woźniak, senator Maria Koc, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Warszawie Kamila Mokrzycka, dyrektor Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW w Siedlcach Mira Płocka, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba, dyrektor oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie Joanna Bala.

Z terenu Gminy Żelechów wsparcie otrzymały jednostki OSP Żelechów oraz OSP Piastów. Przedstawiciele obu jednostek wraz z burmistrzem Żelechowa Łukaszem Boguszem odebrali promesy opiewające na kwotę 14 708,00 zł dla OSP Żelechów oraz 15 000,00 zł dla OSP Piastów. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na doposażenie MDP Żelechów oraz na zakup środków ochrony osobistej dla MDP w Piastowie, dzięki czemu posłużą zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577