Urząd Miejski w Żelechowie
Przebudowa drogi gminnej Nr 131434W w Hucie Żelechowskiej
9 sierpnia 2023

Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej Nr 131434W w Hucie Żelechowskiej.  W ramach przebudowy drogi zostanie wzmocniona podbudowa jezdni kruszywem łamanym, wykonana nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno- bitumicznej, zostaną wykonane pobocza z kruszywa łamanego, przepusty rurowe oraz oznakowanie pionowe. Prace prowadzone są na odcinku 0,535 km. Wartość zadania 515 439,94 zł. Zadanie dofinansowano ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego, na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 150 000,00 zł.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577