Urząd Miejski w Żelechowie
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody na ternie gminy Żelechów
13 listopada 2023

Trwają prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Żelechów” w ramach  operacji  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, mającą na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę.

W ramach inwestycji zostaną przebudowane stacje uzdatniania wody w miejscowościach Nowy Goniwilk i Piastów w Gminie Żelechów.  W zakresie przedmiotowego zadania zostanie zmodernizowana obecna technologia uzdatniania wody poprzez jej rozbudowę i modernizację, wymianę zużytych urządzeń, zamontowanie systemu sterowania i automatyki wraz z monitoringiem wszystkich procesów realizowanych na Stacji Uzdatniania Wody. Obecnie trwają prace budowlane  związane z wykonaniem nowej studni nr 3 w Piastowie, oraz renowacji studni głębinowych nr 1 i 2 znajdujących się na terenie stacji.  Na ukończeniu są prace związane z wykonaniem docieplenia budynków oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma SW-TEAM, Wojciech Słomka z okolic Stoczka Łukowskiego.

Planowany termin wykonania inwestycji upływa w maju 2024 roku.

 

 

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577