Urząd Miejski w Żelechowie
Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Żelechów.
14 września 2023

Trwają prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Żelechów” w ramach  operacji  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, mającą na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę. W ramach inwestycji zostaną przebudowane stacje uzdatniania wody w miejscowościach Nowy Goniwilk i Piastów w Gminie Żelechów. Obecnie trwają prace budowlane związane z poprawieniem estetyki budynków poprzez wykonanie nowej elewacji wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie realizowane przez firmę SW-TEAM, Wojciech Słomka z okolic Stoczka Łukowskiego. Planowany termin wykonania inwestycji upływa w maju 2024 roku.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577