Urząd Miejski w Żelechowie
Przegląd Form Teatralnych „Wiosna Teatralna”
9 marca 2018

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza grupy teatralne reprezentujące placówki oświatowe oraz nieformalne grupy teatralne z terenu gminy Żelechów do udziału w Przeglądzie Form Teatralnych „Wiosna Teatralna”, który odbędzie się 15 kwietnia 2018 r. (niedziela) o godz. 15.00 w sali widowiskowej MGOK.

Przegląd ma na celu wymianę doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych, aktywizację środowisk szkolnych i młodzieżowych oraz lokalnych społeczności.

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest dostarczenie organizatorowi prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do regulaminu. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do siedziby organizatora bądź przesłać mailem na adres mgok@wp.pl w terminie do 6 kwietnia 2018 r.

Wiosna Teatralna 2018 – regulamin

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577