Urząd Miejski w Żelechowie
Przekazanie i poświęcenie samochodów pożarniczych dla OSP Piastów i Stefanów
1 marca 2024

W dniu 29 lutego 2024 r. dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Żelechów – OSP Piastów i OSP Stefanów przeżywały ważne wydarzenie – przekazanie i poświęcenie samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Na uroczystości odbywającej się placu przed Urzędem Miejskim w Żelechowie zgromadzili się organizatorzy wydarzenia – burmistrz Żelechowa, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żelechowie Łukasz Bogusz, poczty sztandarowe, członkowie zarządów oraz druhowie i członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek OSP w Piastowie i Stefanowie oraz  zaproszeni goście – radna Rady Powiatu Garwolińskiego Urszula Kobielus, komendant powiatowy PSP w Garwolinie mł. bryg. Tomasz Biernacki, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie Waldemar Sabak, przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Daniel Kocielnik wraz z radnymi, proboszcz parafii Z.N.M.P. w Żelechowie, ks. Prałat Eugeniusz Filipiuk, sołtysi z gminy Żelechów, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Żelechowie.

Dowódcą uroczystości był komendant gminny OSP w Żelechowie – dh Jan Dziubak, który złożył meldunek o gotowości do uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie druhowi Waldemarowi Sabakowi. Następnie poczet flagowy przy dźwiękach hymnu narodowego dokonał uroczystego podniesienia na maszt flagi państwowej. Po przekazaniu kluczyków do samochodów na ręce kierowców i poświęceniu samochodów przez ks. Eugeniusza Filipiuka dokonano prezentacji otrzymanych wozów.

Następnie burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz w swoim wystąpieniu nawiązał do powitania obu wozów w jednostkach OSP w Piastowie i Stefanowie, podczas których licznie zgromadzeni druhowie z radością i uroczystą oprawą witali w swoich remizach oczekiwane, spełniające wszystkie standardy wozy, dzięki którym będą mieli czym nieść pomoc mieszkańcom naszej Gminy i okolic. Podziękował druhom z obu jednostek, którzy są na każde wezwanie i wyjeżdżają z ofiarnością i zaangażowaniem do różnego typu akcji o każdej porze dnia i nocy.  Podkreślił, że jako burmistrz wraz z radnymi Rady Miejskiej wspiera wszystkie jedenaście jednostek OSP działające na terenie gminy. Remonty i bieżące utrzymanie remiz, zakupy sprzętu i umundurowania pochłaniają znaczne środki finansowe. Tylko w tej kadencji na działania ochrony przeciwpożarowej wydatkowano prawie 2 mln złotych, z czego blisko milion to środki zewnętrzne. Są to środki zainwestowane w nasze bezpieczeństwo, w bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Wyraził nadzieję, że zakupione za kwotę ponad 320.000 zł samochody bojowe będą dobrze służyć i sprawdzać się, oby jak najrzadziej, w strażackim działaniu. Podziękował także radnym Rady Miejskiej w Żelechowie za zrozumienie potrzeb druhów i zabezpieczenie w budżecie naszej gminy odpowiednich środków na zakup samochodów pożarniczych.

Zaproszeni goście w słowach skierowanych do organizatorów i uczestników uroczystości wyrazili słowa uznania dla władz samorządowych, podkreślając, że ich decyzje i działania, które pozwoliły na zakup wozów strażackich dla jednostek OSP w Piastowie i Stefanowie są dowodem dbałości o właściwe wyposażenie jednostek straży pożarnej gwarantujące bezpieczeństwo mieszkańców gminy jak również powiatu i ich dobytku. Druhom z jednostek, które otrzymały samochody pogratulowali zaangażowania w pozyskanie wozów oraz podziękowali za ich codzienny trud i poświęcenie jaki wkładają strażacy ochotnicy w zapewnienie bezpieczeństwa, życząc jednocześnie samych skutecznych akcji z udziałem otrzymanych samochodów.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577

Notice: Undefined index: content in /home/umzelechow/domains/zelechow.pl/public_html/wp-content/plugins/itlu/public/class-itlu-public.php on line 152