Urząd Miejski w Żelechowie
Przekazanie sprzętu dla KGW
24 lipca 2023

W dniu 24 lipca w Urzędzie Miejskim w Żelechowie dokonano przekazania wyposażenia zakupionego przez Gminę Żelechów dla Kół Gospodyń Wiejskich w Starym Kębłowie i Stefanowie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. KGW w Stefanowie w ramach zadania otrzymało piec do wypieku kołaczy, KGW w Starym Kębłowie piec konwekcyjny.

Zakupione wyposażenie zostanie wykorzystane przy realizacji zadania pn. „Spotkajmy się dla bezpieczeństwa – organizacja spotkania informacyjnego mającego na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na terenie Gminy Żelechów”.

Celem spotkania informacyjnego jest podniesienie świadomości mieszkańców miasta i gminy Żelechów w zakresie współczesnych zagrożeń przestępczością i skutecznemu przeciwdziałaniu. W ramach zadania zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne, którego tematem będzie przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Na spotkaniu zaproszeni przedstawiciele policji – osoby zajmujące się zwalczaniem przestępczości oraz pomocą pokrzywdzonym przestępstwem. Zaprezentują oni prelekcję, która będzie składała się z kilku paneli, m.in. jakie są obecnie najpoważniejsze rodzaje zagrożeń w tym tematy przemocy domowej, cyberprzestępczości, oszustw na telefon oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie omówione zostaną sposoby jak rozpoznać, czy możemy paść ofiarą przestępstwa, jak zapobiegać zagrożeniom, jak zachować się, gdy padliśmy ofiarą przestępstwa.

Gmina Żelechów otrzymała środki na realizację zadania w wysokości 20 000,00 zł – po 5 000,00 zł dla czterech Kół Gospodyń Wiejskich: w Starym Kębłowie, Stefanowie, Łomnicy i Nowym Goniwilku. Niebawem wyposażenie otrzymają Koła Gospodyń Wiejskich w Łomnicy i Nowym Goniwilku.

Organizacja spotkania informacyjnego w ramach zadania planowana jest na wrzesień po otrzymaniu wyposażenia przez wszystkie koła.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577