Urząd Miejski w Żelechowie
Przekazanie sprzętu dla OSP z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości
31 października 2018

30 października 2018 r w OSP w Woli Żelechowskiej nastąpiło przekazanie sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Żelechów. Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości wynosiła 33 800 zł, zaś Gmina Żelechów była zobligowana do wniesienia wkładu własnego w wysokości 1%, czyli kwoty 341,41 zł. W ramach tego dofinansowania zakupiono sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych za kwotę 34 070,00 zł.

Na przekazanie sprzętu przybyli przedstawiciele jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy. Każdy sprzęt został oznaczony logiem Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwości oraz tekstem: „Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. Jednostki OSP otrzymały m.in. defibrylator, torbę medyczną, piłę do drewna, agregat prądotwórczy oraz sprzęt do oznakowania terenu akcji, parawan osłony miejsca wypadku, piłę do szyb i latarki. Sprzęt, który trafił do strażaków ratowników ma na celu podniesienie sprawności prowadzenia akcji ratowniczych oraz niesienie profesjonalnej pomocy pokrzywdzonym w zdarzeniach.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577