Urząd Miejski w Żelechowie
Przekazanie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”
1 grudnia 2020

W dniu 30 listopada br. został dostarczony do Szkoły Podstawowej w Żelechowie niezbędny sprzęt komputerowy do prowadzenia zdalnych lekcji  tj. 8 zestawów komputerów, 13 laptopów oraz 12 tabletów. Wartość przekazanego sprzętu wynosi 96 614,04 zł.

Sprzęt został dostarczony w ramach umowy o partnerstwie podpisanej w dniu 01 lipca 2020 r. pomiędzy Gminą Żelechów, a Województwem Mazowieckim dotyczącej realizacji projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli  i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, X osi RPO WM 2014 – 2020 – Edukacja dla rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.

Sprzęt komputerowy zostanie przekazany do użytku po otrzymaniu od operatora niezbędnego oprogramowania.

 

 

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577