Urząd Miejski w Żelechowie
Rajd Rowerowy Śladami Powstania Styczniowego i II wojny światowej
23 sierpnia 2023

W sobotę 2 września 2023 r. w godz. 12.00-17.00 odbędzie się Rajd Rowerowy Śladami Powstania Styczniowego i II wojny światowej pod patronatem Burmistrza Żelechowa.

Start: w Parku Miejskim, rozwiązanie Rajdu: przy budynku MGOK. Przejazd odbywał się będzie trasą: Żelechów – Kotłówka – Stara Huta – Jarczew – Dwornia – Mysłów – Dychawica – Lisikierz – Ciechomin – Wólka Ciechomska – Wilczyska – Żelechów.

Celem rajdu jest propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez indywidualne uczestnictwo w turystyce rowerowej, promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych okolicy, propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się rowerzystów w ruchu drogowym oraz integracja społeczności lokalnej.

Uczestnikami rajdu mogą być osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Uczestnicy niepełnoletni do lat 15 mogą uczestniczyć w rajdzie z opiekunem (osoba pełnoletnia). Młodzież w wieku od 15 do 18 lat może uczestniczyć w rajdzie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. Warunkiem udziału w rajdzie jest posiadanie sprawnego technicznie roweru – wskazane jest, aby każdy we własnym zakresie dokonał przeglądu.

Udział w rajdzie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Zgłoszenia należy składać osobiście lub telefonicznie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie, tel. 25 754 11 60 do dnia 31 sierpnia 2023 r. włącznie.

Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad organizacji ruchu drogowego, bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służb zabezpieczających rajd oraz przestrzegania postanowień regulaminu rajdu.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577