Urząd Miejski w Żelechowie
Rozpoczęły się prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Stary Goniwilk.
10 września 2021

Rozpoczęły się prace na kolejnej inwestycji drogowej w gminie Żelechów. Prace prowadzone są w miejscowości Stary Goniwilk na drodze gminnej Nr 131428W. Robotami objęty jest odcinek o długości 589 m. Zakres robót obejmuje wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym a następnie wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej.
W ramach zadania zostaną wykonane również pobocza z kruszywa łamanego. Wartość zadania 160.147,22 zł. Zadanie zostało wsparte środkami Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.000,00 zł.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577