Urząd Miejski w Żelechowie
Rusza największa inwestycja gminy Żelechów – „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów”
27 kwietnia 2022

Dnia 27 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Żelechowie podpisana została umowa na realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów”. Samorząd gminy na realizację największego w historii żelechowskich inwestycji przedsięwzięcia pozyskał dofinansowanie w kwocie 12 350 000,00 zł. z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu oraz 2 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość zadania wynosi 17 767 350,00 zł brutto. Wkład własny z budżetu gminy Żelechów wynosi 2 917 350,00 zł.

Realizatorem inwestycji będzie firma IBG Instalbud z Rzeszowa.

Wykonanie inwestycji jest zaplanowane do zrealizowania w okresie 23 miesięcy tj. do końca marca 2024 r.

W podpisaniu umowy udział wzięli: ze strony zleceniodawcy – burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz oraz skarbnik Gminy Beata Kosyra, ze strony wykonawcy – prezes Zarządu Grzegorz Abram oraz członek Zarządu Grzegorz Molenda.

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości (Qd)śr=1000m3/d, RLM = 10000 z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach ewid. nr 48/1, 48/2 obręb ewidencyjny 140314_4.0001 Żelechów. Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Celem etapu pierwszego jest uruchomienie gospodarki osadowej wraz wybudowaniem budynku socjalno-technologicznego. W etapie drugim nastąpi uruchomienie technologii oczyszczenia w układzie SBR oraz wyłączenie z eksploatacji starej technologii oczyszczania ścieków. Celem etapu trzeciego jest pełny rozruch nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków oraz włączenie do sieci mikro instalacji fotowoltaicznej.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577