Urząd Miejski w Żelechowie
Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Żelechowie
19 czerwca 2020

18 czerwca br. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Żelechowie. Porządek  posiedzenia obejmował m. in. przedstawienie „Raportu o stanie Gminy w 2019 roku”, debatę nad Raportem, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium.

W wyniku głosowania Radni jednogłośnie, 14. głosami „za” udzielili Burmistrzowi Żelechowa wotum zaufania, zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe Gminy Żelechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok oraz udzielili Burmistrzowi Żelechowa Łukaszowi Boguszowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
Po przegłosowaniu ww. uchwał Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Daniel Kocielnik pogratulował Burmistrzowi uzyskania wotum zaufania i absolutorium. Burmistrz podziękował radnym za pozytywną ocenę rocznej pracy, udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium a także za wspólną pracę na rzecz gminy. Podkreślił ważną rolę współpracy z samorządem Powiatu Garwolińskiego. Zaznaczył, że dużym wsparciem dla realizacji inwestycyjnych był Fundusz Dróg Samorządowych. Słowa podziękowania skierował także do sołtysów, wszystkich mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i mediów.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577

Notice: Undefined index: content in /home/umzelechow/domains/zelechow.pl/public_html/wp-content/plugins/itlu/public/class-itlu-public.php on line 152