Urząd Miejski w Żelechowie
Sesja inauguracyjna IX kadencji Rady Miejskiej w Żelechowie
9 maja 2024

7 maja w Urzędzie Miejskim w Żelechowie odbyła się zwołana przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach inauguracyjna sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Żelechowie. Podczas sesji na burmistrza Żelechowa zaprzysiężona została Krystyna Wieczorkiewicz wybrana przez mieszkańców w wyborach w dniu 21 kwietnia b.r., ślubowanie złożyło także 14 Radnych Rady Miejskiej w Żelechowie, wybranych przez mieszkańców do pełnienia swojej funkcji na lata 2024 – 2029.

Podczas sesji obecni byli licznie zgromadzeni goście: Marek Sawicki – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Władysław Wrona – poseł I i II kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonką, ks. Eugeniusz Filipiuk – proboszcz parafii Żelechów, Krzysztof Ośka – członek Zarządu Rady Powiatu Garwolińskiego, Grzegorz Szymczak – radny Rady Powiatu Garwolińskiego, Łukasz Bogusz – ustępujący burmistrz Żelechowa, przewodniczący minionej kadencji Rady Miejskiej w Żelechowie Danie Kocielnik, Beata Talarek – sekretarz Gminy Żelechów, Beata Kosyra – skarbnik Gminy Żelechów, sołtysi, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy.

Sesję rozpoczęła najstarsza wiekiem radna – Elżbieta Paziewska. Następnie przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Elżbieta Zatyka wręczyła zaświadczenia o wyborze 14 radnym, po czym złożyli oni ślubowanie.

W kolejnym punkcie obrad zaświadczenie o wyborze na burmistrza Żelechowa otrzymała Krystyna Wieczorkiewicz, po czym złożyła uroczyste ślubowanie. Z chwilą złożenia ślubowania nastąpiło objęcie przez Krystynę Wieczorkiewicz obowiązków burmistrza Żelechowa na lata 2024 – 2029. Po uroczystym zaprzysiężeniu burmistrz podziękowała ustępującemu burmistrzowi Łukaszowi Boguszowi. Podziękowała także wszystkim mieszkańcom za udział w wyborach. Zapewniła, że olbrzymie poparcie uzyskane w ostatnich wyborach samorządowych to nie tylko dowód zaufania, ale przede wszystkim zobowiązanie i motywacja do dalszej pracy, w której razem z radnymi dołoży wszelkich starań, aby ich działania przynosiły oczekiwane efekty oraz służyły dobru całej społeczności

W dalszej części radni dokonali wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady – przewodniczącym został Michał Bogusz, na wiceprzewodniczących radni wybrali Krzysztofa Kowalskiego i Krzysztofa Zaczka. Nowo wybrany przewodniczący podziękował radnym za powierzenie mu funkcji. Słowa podziękowania skierował także do przewodniczącego minionej kadencji rady Daniela Kocielnika.

Nieobecny podczas posiedzenia radny Andrzej Dziubak złoży ślubowanie podczas kolejnej sesji rady.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577