Urząd Miejski w Żelechowie
Spotkanie informacyjne FIO Mazowsze Lokalnie
12 marca 2020

W środę, 11 marca 2020 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie  odbyło się szkolenie informacyjne dla organizacji pozarządowych z miasta i gminy Żelechów (Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Kluby Sportowe)  poświęcone omówieniu założeń konkursu i zainspirowaniu organizacji i grup nieformalnych z terenu miasta i gminy.

Spotkanie otworzył Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz, który wyraził nadzieję na aktywność mieszkańców w pozyskiwaniu środków, w tym w ramach programu „Mazowsze Lokalnie 2020”. Następnie głos zabrała Elżbieta Woźniak – Sionek, długoletni dyrektor instytucji kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi, która aktualnie pracuje w Kancelarii Premiera, Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego informując o aktualnych programach, a szczególnie o konkursie FIO Mazowsze Lokalnie.

Dalszą część szkolenia poprowadził Hubert Pasiak, Prezes Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – SOKIAL, jeden z operatorów Programu FIO.

Głównym celem programu FIO Mazowsze Lokalnie jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu, przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają
z konkretnych potrzeb, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty. Ważnym elementem projektów powinno być realizowanie działań wspólnymi siłami mieszkańców i tzw. aktorów lokalnych – przedsiębiorców, samorządów i organizacji społecznych z danej społeczności. Mikrodotacja w wysokości do 5 tyś zł., ma jedynie wesprzeć inicjatywy oddolnie i pomóc w mobilizacji lokalnej społeczności – mówi Hubert Pasiak, Prezes Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – SOKIAL, jednego
z operatorów programu. Społeczności działające na terenie powiatu garwolińskiego są coraz aktywniejsze. Widać to choćby po powstających kołach gospodyń wiejskich Warto pokazać, że przy niewielkim wsparciu i oddolnej mobilizacji mieszkańcy nawet niewielkich miejscowości mają wpływ na swoje otoczenie – dodaje Elżbieta Woźniak – Sionek, która pełni funkcję ambasadora programu w powiecie garwolińskim.

Informacja o programie

Organizatorzy spotkania serdecznie dziękują przedstawicielom organizacji pozarządowych  z miasta i gminy ŻELECHÓW za aktywny udział w spotkaniu szkoleniowym.

 

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577