Urząd Miejski w Żelechowie
SUSZA – WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD
26 lipca 2019

W związku z ogłoszeniem w dniu 23.07.2019r. przez IUNG w Puławach niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza, na terenie Gminy Żelechów, istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie oszacowania szkód w uprawach rolnych.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Żelechowie (pokój nr 18 lub na biurze podawczym), jak również na stronie internetowej gminy.

Informujemy, że na podstawie 7-raportu Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej będą szacowane straty w zbożach ozimych i jarych, kukurydza na ziarno i kiszonkę na łąkach rosnących na kategorii gleby I i II podatności gleb na suszę.

Wnioski należy składać przed zbiorem uprawy do 02.08.2019 roku (piątek) w Urzędzie Miejskim w Żelechowie  (pokój nr 18) w godzinach 8.00-16.00.

W przypadku posiadania gruntów na terenie innych gmin należy złożyć oświadczenie o stratach we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019 oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) /księga stada/ paszporty.

Wniosek do pobrania poniżej:

WNIOSEK o oszacowanie szkód spowodowanych suszą

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577